Arvutigraafika: Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator

Selle kursuse eesmärgiks on olla abimeheks kõigile arvutigraafika õppijatele. Eelkõige on mõeldud kasutajaid, kes teevad esimesi samme ja tahavad läheneda asjale just pigem paktiliselt.Keskendume rastergraafikale Adobe Photoshop CS6 baasil.

Kursus sobib, kui plaanid tulevikus näiteks hakata tegelema graafilise- või veebidisainiga, fotograafiaga, tegeleda mängude loomisega jne.

Selle kursuse läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • vektor- ja rastergraafika olemus ning nende põhilised kasutusaladvärvimudelid ja nende kasutamise põhimõtted;
 • orienteerumine Adobe Photoshop keskkonnas;
 • oskus luua ja ette valmistada graafikat erinevates meediumites kasutamiseks(ekraan, trükimeedia, video jne).

 

Teemad

 • arvutigraafika;
 • mittelõhkuv pilditöötlus;
 • töötamine kihtidega;
 • pildiparandused selekteerimisvõtted;
 • maskimine;
 • pildi väänamine;
 • tekst ja selle efektid;
 • töötamine värvidega;
 • kujunditega joonistamine;
 • filtrid ja mustid;
 • pintslid;
 • animatsioon ja video.

 

Tutvustame kujutiste töötlemise põhiprintsiipe, meetodeid ja võtteid

Adobe Illustrator põhimõisted (resolutsioon, värvussügavus,pildifailiformaadid)

Värvusõpetuse alused ja värvimudelid (RGB, CMYK, LAB, HSB, HEX)

Rastergraafika Adobe Photoshop baasil (tööriistad ja lihtsamad töövõtted,kihid, selekteerimine, maskid, värvikorrektsioon ja tonaalsuse parandamine, fotode korrigeerimine, tekst, filtrid)

Arvutigraafika rakendusvaldkonnad (animeeritud gif, fotokollaaž,digimaal)Vektorgraafika Adobe Illustratori baasil (tekst, pen tööriist, pintslid, 3Defektid, trasseerimine) Tutvumine arvutigraafika võistluste, näituste ja veebiajakirjadega.

Veebipõhised arvutigraafika programmidÕpitakse töötlema ja restaureerima fotosid.Töö fotodega. Fotode mõõtmete muutmine, pildi kärpimise võimalused.

Illustratsioonide loomine. Pintslite kasutamine. Töö kihtidegaTrükitööstuses populaarse küljendusprogrammiga Adobe InDesign saabluua kõikvõimalikke trükiseid- flayeritest raamatuteni.

Kursus käsitleb InDesign`i tööakna elemente ja tööriistu, nõudeid imporditavateleelementidele, lehekülje layout`i loomist, tekstiga töötamist, teksti ja graafikakombineerimist, teksti redigeerimise seadeid, kujunduselementide loomist,värvihaldust, digitaalse originaali tehnilisi nõudeid, erinevaid PDF tüüpe,maketti.

Praktilise töö käigus kujundatakse voldik ja brošüür.

Kursuse kestvus 110 a.t.      /  2495.-

TURVAKOOLITUSE KESKUS ”TURKO” on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Olete huvitatud?

 


Asume aadressil:
Peterburi tee 47, Tallinn 11415

Tel. +(372) 5 290 528
E-post: turko@hot.ee

Meie partnerid


EV Politsei- ja Piirivalveamet


EV Päästeamet


Eesti Turvaettevõtete Liit


Autosõit OÜ - Ohutu sõidu kool


Tallinna praktilise laskmise klubi


Poksiklubi "Dünamo"


"Taifu" Karate klubi

 

Tallinn


Eesti töötukassa