Meie turvakoolituse keskusest

TURVAKOOLITUSE KESKUS "TURKO" on Töötukassa koolituskaardi partner VAATA

 

Soovite saada turvatöötajaks?

Meie keskus Tallinnas kutsub kõiki soovijaid osalema väljaõppes.

Kandideerides turvafirmasse olete kindlasti seisnud silmitsi vajadusega esitada tulevasele tööandjale kutsetunnistus eriväljaõppe kohta. Läbides meie õppekeskuses koolituse ning omandades turvatöötaja kutsetunnistuse, võite leida stabiilset tööd mistahes turvafirmas.

Meie keskuse peamine suund on kutsetunnistusega turvatöötajate ettevalmistamine. Väljaõppe käigus toimuvad regulaarsed kursused ja treeningud, nende käigus omandavad tulevased turvatöötajad teadmisi ja kogemusi oma igapäevaseks tööks. 
Märkimist väärib ka see, et lisaks baaskursustele on populaarsed täiendõpped juba kutsetunnistuste omanikele.

Täiendõppe tarvis töötame välja ja rakendame uusi õppekavasid, korraldame seminare, mille eesmärk on täiendada turvatöötajate teadmisi ja oskusi tõstmaks ühiskonna turvalisust.

Õpingute käigus tutvuvad kuulajad valitud elukutse õiguslike ja taktikaliste alustega. Kasutame oma võimalusi ka turvatöötajate erioskuste (relva ja erivahendite kasutamine, ohutu sõidu koolitus, lähivõitlus jne) omandamiseks.


Keskus on Eesti Turvaettevõtete Liidu liige ja tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa (6955 HTM) alusel.

Kõikidel meie vilistlastel on laialdased võimalused praktikaks ja edasiseks tööks.