Turvatöötaja koolitus

Kursuse hind: 2480.-

Kursuse õppekava:

Turvatöötajate põhiõppe baaskursus

 

 

Turvatöötajate põhiõppe baaskursus sisaldab järgnevaid põhisuundi:

 • turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused;
 • turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid;
 • turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid;
 • töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
 • turvatöö tehnoloogia;
 • tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades;
 • narkomaania, narkojoobes isiku äratundmine, seisundi hindamine ja käitumine
 • narkomaaniga;
 • enesekaitse alused;
 • relvad ja erivahendid;
 • eetika, käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning
 • ohuolukordades;
 • side- ja infotehnoloogia;
 • valveseadmestiku töö põhimõtted ja selle käsitsemine;
 • töökeskkonna ohutus;
 • erakorraline meditsiiniline abi.

 

 

Õppekavad on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveametiga ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega. Täpsemalt kutseomistamise korraga ja kutsestandardiga saab tutvuda Eesti Turvaettevõtete Liidu kodulehel www.etel.ee

Peale kursusele järgneva kutseeksami sooritamist väljastatakse kuulajatele turvatöötaja kutsetunnistus ning nad omandavad õiguse töötada turvavaldkonnas.

Praktika võimalus turvaettevõtetes.

TURVAKOOLITUSE KESKUS ”TURKO” on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Olete huvitatud?

 


Asume aadressil:
Peterburi tee 47, Tallinn 11415

Tel. +(372) 5 290 528
E-post: info@turvakoolitus.eu

Meie partnerid


EV Politsei- ja Piirivalveamet


EV Päästeamet


Eesti Turvaettevõtete Liit


Autosõit OÜ - Ohutu sõidu kool


Tallinna praktilise laskmise klubi


Poksiklubi "Dünamo"


"Taifu" Karate klubi

 

Tallinn


Eesti töötukassa